Veeboeren en de vraag naar hun producten

Veganisme en religie/spiritualiteit. Filosofie. En andere onderwerpen mbt veganisme.

Moderators: Morality, Martine, Rorrim

Plaats reactie
Vivio
Berichten: 33
Lid geworden op: ma feb 18, 2019 7:19

Veeboeren en de vraag naar hun producten

Bericht door Vivio »

Naar aanleiding van een protestactie van agrariers uit den lande op 1-10 in den Haag werd in een bericht van de NVV op Faceboek geschreven dat de veeboeren voldoen aan de vraag naar hun producten vanuit te maatschappij.
Hierdoor kan de indruk ontstaan dat 't dus die maatschappij is die verweten moet worden wat de dieren allemaal wordt aangedaan.

Er nog van afgezien dat er heel wat leden van die maatschappij zijn die bewust geen dierlijke producten kopen, lijkt er 'n groot vraagteken geplaatst te moeten worden bij 'n eventuele conclusie dat de kopers van het spul de meeste blaam treft.

Immers hoe men 't ook wendt of keert, feit is en blijft dat het de boeren zijn die de dieren gevangen houden en hen al datgene aandoen dat dierenvrienden 'n doorn in het oog is.
Er is niemand die hen dwingt om voort te gaan met hun veehouderij.
't Zijn volwassennen die zelf uitmaken wat ze doen of laten.
Veelal zijn ze ook nog dermate kapitaalkrachtig dat ze voldoende mogelijkheden hebben om over te stappen op 'n andere, minder dieronvriendelijke nering.

Wanneer zij 't vertikken om nog langer dieren gevangen te houden, te exploiteren en te (laten) doden, dan komen de desbetreffende producten vanzelf niet in de winkel te liggen en wordt de klant ook niet door verleid om er iets van te kopen.

'n Vergelijking kan in dit opzicht gemaakt worden met producenten van andere artikelen waarvan vaststaat dat de wereld beter af zou zijn wanneer ze niet geproduceerd zouden worden; te denken valt hierbij aan rookwaar, alcoholica, wapentuig, en zelfs gemotoriseerde voertuigen die zoals bekend jaarlijks meer dan een miljoen mensen van het leven beroven.
Als die producenten zouden besluiten om de hele keten tot en met het verkoopkanaal niet in gang te zetten omdat ze de verantwoordelijkheid daarvoor om ethische redenen niet langer willen dragen, dan zou de wereld verlost worden van alles wat dat soort producten aanricht.

Overigens is inmiddels op het filosofische vlak de overtuiging ontstaan dat het ook sterk in het eigen belang van de producenten (en de andere betrokkenen bij de hele desbetreffende handelsketen) zou zijn om hun kwalijke activiteiten te staken.
Dit omdat de conclusie niet te vermijden is gebleken dat natuuronvriendelijk gedrag in proportionele mate door de natuur wordt afgestraft.
Ziektes, ongevallen, tegenslagen op het persoonlijke vlak en meer van dat niet zo fraais zorgen ervoor dat het genoegen dat men verwacht te beleven dankzij de inkomsten uit dit soort beroepsactiviteiten zodanig gereduceerd wordt, dat men al bij al in evenredige mate beter af zou zijn wanneer men zich met 'n minder natuur-onvriendelijke bezigheid doende zou houden.
Om 'n concreet voorbeeld te noemen kan verwezen worden naar het feit dat inmiddels al heel wat boeren zich genoodzaakt hebben gezien om via 'n televisieprogramma alsnog aan 'n levenspartner te geraken.
Kennelijk is de animo van met name vrouwen in de vanouds gebruikelijke kringen door toedoen van het grove karakter van de hedendaagse boerenbusiness dermate gering geworden dat veel boeren hun toevlucht hebben moeten nemen tot 'n wel erg bedenkelijke uitweg als deelname aan een televisieprogramma met dit doel.
Hun voorvaderen zouden zich wel zes keer omdraaien in hun graf, wanneer ze hiervan op de hoogte zouden geraken.

Omschakelen op de biologische productie van eetbare plantenvruchten zou 'n heel wat natuurvriendelijker en dus ook evenredig minder straf opleverende keuze zijn, ondanks dat de hoogte van het inkomen hierbij van meer onzekere factoren afhankelijk kan zijn dan bij veeteelt.

Plaats reactie