20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Veganisme en dierenrechten

Moderators: Morality, Martine, Rorrim

Plaats reactie
Wen
Berichten: 2202
Lid geworden op: ma jan 07, 2008 8:58

20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door Wen »

Van Bite Back :http://www.biteback.be/library/detail_a ... 2412&act=2
Een Top 20 van Meest Gehoorde Opmerkingen tegen Vegetariërs en Veganisten
Foto: Bite Back

Er is één nadeel aan de vegetarische levensstijl: niet-vegetariërs stellen je altijd weer dezelfde vragen. We hebben een lijstje samengesteld: de 20 meest voorkomende vragen en opmerkingen die de medemens maakt over vegetarisme. Als je erover denkt om vegetariër of veganist te worden, vind je hier misschien het antwoord op een knagend probleem.

1a. Als iedereen vegetariër werd, zouden we stikken in de dieren!

Het is landbouwdieren niet toegestaan zich op natuurlijke wijze voort te planten en landbouwers kweken enkel dieren als er een kans op winst bestaat. Stel dat de vraag naar vlees geleidelijk aan daalt, dan zouden er ook steeds minder dieren gekweekt worden. Dat betekent dat we dus niet onder de voet gelopen zullen worden door flierefluitende koeien en varkens, zoals sommigen lijken te vrezen. Uiteindelijk kunnen de weinigen die overblijven gewoon vrij gelaten worden: varkens kunnen rond modderen in wouden, wat ze van nature doen; schapen kunnen grazen in graslanden, net als herten en koeien. Hun bevolkingsgroepen zullen hun eigen natuurlijke aantallen vinden, zoals dat gaat met alle dieren.

1b. Als iedereen vegetariër werd, zouden alle dieren uitsterven!

Exact het omgekeerde van de eerste vraag - vegetariërs horen het allemaal! Het is waar dat het aantal dieren zou dalen als er in de loop der jaren steeds minder gekweekt moeten worden. Landbouwhuisdieren leiden gecontroleerde, verstoorde levens, vaak vol van angst en pijn. De grote meerderheid van deze dieren worden gehouden in afgesloten ruimtes waar ze nooit daglicht te zien krijgen. De weinigen die buiten worden gehouden, mogen slechts een fractie van hun natuurlijke levenstijd uitdienen vooraleer ze geslacht worden voor hun vlees - vaak op de meest barbaarse manier denkbaar. Alle landbouwdieren worden geboren om te sterven op ons commando - een gruwelijke gedachte. Veel gebruikte rassen zijn door menselijk fokken zo verschillend van hun natuurlijke voorouders dat het misschien humaner zou zijn om ze uit te laten sterven. Een voorbeeld: vleeskippen en -kalkoenen lijden aan zulke hallucinante vormen van overgewicht dat ze amper kunnen wandelen en zelfs in het beste geval kreupel zouden rond scharrelen. We zouden bijvoorbeeld wel grote natuurreservaten kunnen creëren met daarin de meer traditionele (nu zeldzame) rassen die nog niet al te zeer veranderd zijn.

Er zou veel meer landelijk gebied vrij komen voor reservaten omdat een groot deel ervan gebruikt wordt om veevoer op te kweken. Er zou ook meer ruimte zijn voor bossen, wouden, heiden enz. waar ‘echte’ inheemse dier- en plantensoorten zouden kunnen floreren. We zouden andere landen kunnen aanmoedigen om verre voorouders van onze landbouwdieren te kweken - de wilde varianten van varkens, kalkoenen en hennen, simpelweg door ginds te stoppen met hun natuurlijke leefgebieden te vernielen.

Veel mensen vergeten dat alle landbouwdieren een wilde voorouder hebben, die eeuwenlange opgekweekt is tot de huidige rassen. Die natuurlijke voorouders hebben bescherming nodig.

In een vegetarische wereld zouden er geen dieren gehouden worden voor winst en hebzucht, maar zouden ze gewoon mogen bestaan op natuurlijke wijze en hun levens - net als de meeste mensen - in vrijheid mogen leven.

2. Onze tanden en ons verteringsstelsel zijn gemaakt om vlees te eten.

Nee, dat zijn ze niet. We kunnen vlees verteren, maar ons verteringsstelsel is anders dan dat van carnivore dieren: onze darmen zijn veel langer (zodat we ook veel plantaardig materiaal kunnen verteren) en onze tanden niet ontworpen om rauw vlees te versnijden en verscheuren. Ons gebit en monden hebben niet de juiste vorm om ermee te doden of er een tegenworstelende prooi mee vast te houden (vergelijk even met de kaakvorm en het gebit van een leeuw - of gewoon al je hond of kat!). Daarom moeten mensen hun vlees eerst koken voor ze 't opeten. En aan het kauwen op ongekookte beenderen denken we al helemaal niet. Wat betreft onze scherpe hoektanden: gorilla's zijn geheel vegetarisch - net als ongeveer alle primaten - en zij hebben nochtans veel langere en scherpere tanden dan de homo sapiens. Het dieet van de voorlopers van menselijke wezens was veganistisch totdat zij met jagen begonnen, zowat anderhalf miljoen jaar geleden. In die beginperiode was vlees maar een fractie van het dieet. En daarom leven mensen lang en gezond op vegetarische en veganistische diëten, terwijl ze heel snel zouden sterven als ze niets anders zouden eten dan vlees.

3. Vlees eten is natuurlijk.

Zoals we net opmerkten: het is niet natuurlijk. Mensen zijn relatief recent in de evolutionaire geschiedenis vlees gaan eten en dan nog enkel dankzij het gebruik van hulpmiddelen zoals speren en vuur. Pas toen de mens aan landbouw ging doen (niet echt 'natuurlijk'), ging vlees regelmatig deel uit maken van het menselijke dieet. Vlees eten op dagelijkse basis is héél recent - dat doen we pas sinds de opkomst van de intensieve landbouw na de tweede wereldoorlog. Die heeft de kost van het kweken van dieren weten te drukken en een explosieve groei van vleeseten als gevolg gehad. Een buitenlands cijfer ter illustratie: in 1946 werd er in Groot-Brittannië in totaal 31.9 miljoen kippen gegeten, in 2001 waren dat er 800 miljoen. Wat is er natuurlijk aan intensieve teelt, levende transporten en slachthuizen?

4. Veel dieren doden om aan eten te raken: waarom zouden wij het dan niet doen?

Dieren doen een heleboel dingen die wij niet doen, en ook nooit zullen doen! We moeten geen dieren doden: wij kunnen ervoor kiezen dit niet te doen. Leeuwen, tijgers enz. moeten wel jagen en doden om te overleven - zij zijn zoals dat heet 'obligate carnivoren', wij niet. Dieren kunnen enkel hun instincten volgen, wij mensen zijn geëvolueerd naar een bewustzijnsniveau waar we stil kunnen staan bij de gevolgen van ons handelen. We kunnen het lijden van andere dieren erkennen en we kunnen ervoor kiezen hen dit niet aan te doen. Wat te denken van het menselijk ras, als we er bewust voor kiezen om hen te laten lijden. Het eten van vlees is de oorzaak van massa's pijn en miserie; het is één van de oorzaken van de vernietiging van onze planeet en het kost de gezondheidszorg miljoenen!

5. Het is toch best oké om een dier op te eten nadat het een goed leven heeft gehad?

Zou het oké zijn om mensen te vermoorden en op te eten nadat ze een goed leven hebben gehad? En wat wordt er bedoeld met een 'goed' leven? In het geval van dieren wordt er zeker geen lang leven bedoeld. 'Vlees' dieren worden gedood ofwel als baby (lammeren, kalveren) ofwel zodra ze fysiek volwassen zijn - op het menselijke equivalent van tienerleeftijd - en mogen nooit enige vorm van volwassen leven leiden. Dieren willen nochtans net zo graag leven als wij. Het eerste instinct van elk dier is te overleven. Door hen hoe dan ook te doden, ontnemen we hen hun meest belangrijke bezit: we ontzeggen hen ieder intrinsiek recht op bestaan.

Daarnaast is het ook naïef om te denken dat er landbouwdieren bestaan die goede levens lijden: de grote meerderheid onder hen wordt uitgebuit, verwaarloosd en gefrustreerd in al hun natuurlijke behoeftes. Allen zijn gedwongen in levens vol ellende door een landbouwsysteem dat hen enkel ziet als manier om winst te creëren. Aan het eind wacht hen een schrikwekkendedood in het slachthuis: ondanks zogeheten humane verdoving, zijn miljoenen dieren nog bij bewustzijn wanneer hun keel wordt overgesneden. Zelfs vrije uitloop en bio-dieren hebben veel te lijden op de boerderij (zie ook vraag 6) en ze sterven dezelfde shockerende dood op jonge leeftijd als dieren in de intensieve veeteelt.

6. Ik eet trouwens alleen maar biologisch vlees/vis en eieren van vrije uitloop.

Elke menselijke keuze die het dierlijk leed vermindert, is een welgekomen keuze - maar waarom stoppen bij sommige soorten leed en sommige diersoorten? Vissen en kippen voelen pijn en hebben een instinct om hun eigen leven te redden. Daarin zijn ze exact hetzelfde als de mens, de koe en het varken. Sommige dieren mogen minder aaibaar schijnen, maar dat betekent niet dat ze hun eigen leven en lijden minder belangrijk zouden vinden.

Hoewel vrije uitloop kippen en biologisch geteeld vee vaak (maar zeker niet altijd) iets betere levens hebben, valt hun nog steeds heel wat ellende ten deel.

Een voorbeeld: 'vrije uitloop' eieren is enigszins bedrieglijke terminologie, want duizenden hennen in een schuur, die een heel beperkt stukje land buiten hebben en daar dan nog amper bijraken - wettelijk gezien mag dat 'vrije uitloop' heten. Zelfs in de betere vrije uitloop/bio kippenboerderijen worden alle pas geboren mannelijke kuikentjes gedood - omdat ze geen eitjes leggen en te schriel zijn voor vleesproductie, worden ze als nutteloos bijproduct beschouwd. Alle landbouwhuisdieren wordt een normale sociale omgang met soortgenoten onmogelijk gemaakt: eenden krijgen hun kleintjes nooit te zien, dito voor hennen en hun kuikens; bij varkens worden de biggetjes veel te jong weggenomen van de moeder; melkkoeien zien hun kalf al weggerukt worden één dag na de geboorte. Zelfs op bio-boerderijen in de UK worden mannelijke kalveren met een boutpistool doodgeschoten, ook weer omdat ze geen melk geven en te schriel zijn voor vleesproductie. Alle boerderijen maken het hun dieren onmogelijk een normaal leven te leiden. En allemaal worden ze geslacht, zodra als ze dood meer waard zijn dan levend.

Het is niet nodig om eender welk dier te kweken of te slachten. Wat voor vlees je ook eet, het draagt bij aan dierlijk leed - plus ook nog eens de milieuproblemen die de vleesindustrie veroorzaakt en de wereldhongerproblemen die deze zeker niet oplost.

Hoe minder vlees mensen eten, hoe beter en veel consumenten kiezen er voor om geleidelijk aan wat minder vlees te eten. Ook vele vegetariërs zijn dat heel geleidelijk geworden. Uiteindelijk is de enige écht consistente en ethische keuze om helemaal geen vlees te eten.

7. Planten schreeuwen ook als ze uit de grond worden getrokken en versneden worden.

Geeuw! Deze opmerking is veelal maar een stokertje, maar voor wie een ernstig antwoord verwacht doen we dat even, hopla!

Planten voelen geen pijn. Ze hebben geen pijnreceptoren, zenuwen of een centraal zenuwstelsel. Het 'schreeuwen' dat gevoelige apparatuur heeft weten op te vangen als planten beschadigd worden, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door bewegingen van gassen. Een snee is een drukaflater, en binnen in de plant zullen gassen zich in de richting van de zone met verlaagde druk (de inkeping) verplaatsen. Deze gasverplaatsing is de bron van een als 'schreeuw' geregistreerde geluid.

En zelfs als planten pijn zouden voelen, willen we even herinneren aan het opmerkelijke feit dat, in vergelijking met een vegetariër, een vleeseter verantwoordelijk is voor de 'dood' van tienmaal zoveel planten. (Skip daarvoor naar vraag 10.) Dit omdat de dieren die opgegeten worden door vleeseters, zelf gigantische hoeveelheden planten consumeren. Hopla!

8. Als je op een verlaten eiland zat, zou je wel vlees moeten eten!

Misschien - maar in een overlevingsstrijd op een verlaten eiland zou je misschien ook naakt moeten rondlopen, nooit kunnen douchen en je achterwerk moeten afvegen met bladeren. Dat betekent nog niet dat die dingen hier en nu verkieslijk zijn.

9. God heeft de dieren op aarde gezet als werkkracht en voedsel voor ons.

Er schieten nog maar weinig Belgen over die hun leven leiden volgens religieuze regels - maar zelfs onder degenen die sterk gelovig zijn is er grote onenigheid of God wel wil dat wij dieren eten. Geen van de grote religies legt haar volgers op vlees te eten en vele devote Christenen, Moslims, Boeddhisten en Joden zijn vegetariërs. Net als àlle Hare Krishna adepten en Jaïns trouwens. De meeste Hindoes eten geen runds- of varkensvlees. Voor de meeste religieuze mensen is deze vraag er eentje van individuele inschatting. De meeste religies bieden lofzangen op medeleven, zachtaardigheid en genade. Het slachthuis en de fabrieksboerderij lijken niet echt in dat plaatje te passen.

10. Als we allemaal meer groenten gaan eten, hebben we dan niet meer pesticiden nodig?

Nee. Los van de vraag of er hoe dan ook pesticiden nodig zijn, zou een vegetarische wereld er gegarandeerd minder gebruiken om de simpele reden dat er net mínder planten geteeld zouden worden. Vleesvee worden allemaal vetgemest met planten en ze zetten die helemaal niet efficiënt om in voedsel. Een gekweekt dier moet gemiddeld 10 kg plantaardige proteïne eten om 1 kg slachtvlees te bekomen. Of nog: als we dezelfde gronden zouden gebruiken om planten te telen voor de mens, zou dat 10 maal zo productief zijn. Of nog: 90% van het veevoer is pure verspilling. Als we geen dieren zouden eten, zouden we al die groenten en granen niet moeten kweken en er dus ook geen pesticiden op gebruiken.

11. Het is toch oké om vis te eten, want die hebben geen gevoel.

Vissen kunnen wel pijn voelen. Talloze wetenschappelijke studies hebben dat bevestigd, doch de kleine mythologie van hun gevoelloosheid waart nog vrolijk rond tussen de cafépraat. De hedendaagse intensieve vismethoden veroorzaken immens leed. De vis wordt óf geplet in het overvolle vangnet, óf crepeert op het schipdek in een langzame verstikkingsdood, of wordt gestript,dit wil zeggen zonder verdoving met een mes ontdaan van ingewanden en bloed. Veel vissenzijn daarna niet direct dood maar blijven nog 10-50 minuten in leven! Vele vissen (o.a. zalmen) wordt tegenwoordig in propvolle bassins gekweekt en hebben daar af te rekenen met infecties en parasieten.

12. Wat zou er van het platteland overblijven als er geen dieren meer stonden te grazen?

We wezen er al op: er zou normaal gezien minder landbouwgrond nodig zijn als we allemaal vegetarisch aten. Dat betekent bijvoorbeeld een kans op wat meer natuur. In België schiet nog amper bos over. Als we niet meer zoveel hectaren platteland vol moesten zetten met maïs, koolzaad en soja dat moet dienen als veevoer, zou dat kunnen veranderen.

Hoewel veel mensen deze vrees delen, betekent vegetarisme helemaal geen onheil voor het platteland. Een einde stellen aan veeteelt betekent een einde stellen aan de miserie van miljoenen dieren plus een gelegenheid opdat onze fauna en flora zich wat kan herstellen. (Zie ook 1b)

13. Waarom doe je niets voor mensen i.p.v. voor dieren?

Vegetarisme is goed voor de mens. Een eerste punt: de vleesindustrie veroorzaakt problemen in ons milieu door zaken als ontbossing, bodemerosie, watervervuiling en de uitstoot van broeikasgassen - waarschijnlijk zouden we op een heel wat leefbaarder planeet vertoeven als we allemaal vegetariër waren. Een tweede punt: vleesproductie is een inefficiëntie vorm van menselijke voedselproductie. Voeding die beter rechtstreeks naar mensen zou gaan, wordt gebruikt om het vee te voederen. Vooraleer we een kilo rundvlees bekomen, heeft de koe een veelvoud van haar uiteindelijke voedingswaarde verorberd. In de ontwikkelingslanden wordt bovendien een steeds groeiend aandeel van het landbouwareaal gebruikt voor de productie van veevoeder dat geëxporteerd wordt naar rijkere landen, terwijl daar beter voedsel voor de lokale bevolking op gekweekt zou worden. Nog een punt: vegetarisme verbetert de menselijke gezondheid, wat niet alleen het welzijn van een individu ten goede komt maar ook de kosten van de gezondheidszorg en het aantal ziektedagen serieus zou drukken.

Medeleven betonen met dieren concurreert niet met het medeleven richting mens. Vegetarisme is een keuze die iedereen vrij makkelijk kan maken en die de levens van dieren én mensen ten goede komt. Het is ook maar een keuze van maaltijd - niet van werkplaats, hobby of kiesvoorkeur. Vele vegetariërs wijden hun levens aan het menselijke welzijn - Gandhi is daar het klassieke voorbeeld van.

14. Hilter was ook een vegetariër.

Nee, dat was hij niet. Hij at vlees - net als Himmler, Goering, Adolf Eichmann, Stalin, Pol Pot, Attila de Hun, Idi Amin, Saddam Hussein, Bin Laden en Marc Dutroux en zowat elke andere moordenaar die de geschiedenisboeken heeft gehaald. Dus zelfs als zat er eens een vegetariër tussen de onmensen, dan zou dat nog niets bewijzen. Hitler kreeg aan 't eind van z'n leven om gezondheidsredenen een zoutloos vegetarisch dieet voorgeschreven, waar hij zich niet aan hield. Hij was het dus niet.

15. Als we zouden stoppen met vlees eten, zitten alle landbouwers zonder werk.

Zelfs als we allemaal vegetarisch zouden leven, moet de mens nog steeds eten hé. Dus er zal werk genoeg zijn voor de landbouwers. Trouwens, net sinds de opkomst van de intensieve veeteelt is de werkloosheid in de landbouwsector toegenomen, omdat er minder mensen nodig werden geacht om voor al die miljarden beesten te 'zorgen'. In een vegetarische wereld gaat de voorkeur uit naar meer duurzame productiemethode, wat ook wil zeggen méér werk in de landbouwsector.

Ook in het hypothetische geval dat landbouwers hun werk zouden verliezen, is dit niet noodzakelijk een reden om vee te blijven telen voor voeding. Vlees eten is een ellende voor de dieren, schadelijk voor de planeet en onszelf. Als het juist is om ermee te stoppen, dan zijn de carrièrevooruitzichten van hen die werken in de vleesindustrie geen reden om daarvan af te zien. Zoals al wel vaker is opgemerkt: als we de misdaad de wereld uit zouden helpen, zou de politie overbodig zijn. En als er geen ziekten meer voorkwamen, zouden vele dokters en verpleegsters zonder werk zitten. Dat wil toch niet zeggen dat we moeten ophouden misdaad en ziekte te bestrijden?

16. Mij best dat je vegetarisch eet - maar je moet niet proberen om je overtuiging aan anderen op te dringen. Laat die keuze aub aan de persoon.

Proberen iemand iets in te laten zien is niet hetzelfde als je overtuiging opdringen. Het is het gezonde soort onenigheid waar democratie en debat op gebaseerd zijn en bovendien een belangrijke voorwaarde voor mogelijke verandering.

Wat we eten, is eenvoudigweg niet enkel een zaak van het individu. Vleeseten en vegetarisme zijn niet een vrijblijvende flipflop tussen twee kanten van dezelfde munt. Het ene brengt miljoenen dieren ter dood na een leven vol lijden, schaadt de planeet en is doorgaans erg ongezond voor de mens. Het andere doet dat allemaal niet. Dat is waarom vegetariërs vaak zo gedreven zijn om tegen niet-vegetariërs te zeuren: de 'individuele keuze' beïnvloedt het leven en welzijn van talloze mensen en niet-mensen.

17. Wat maakt het nu uit dat één mens geen vlees meer eet?

Een gigantisch verschil. Gedurende de hele levensloop eet de gemiddelde vleeseter 5 koeien, 20 varkens, 29 schapen en lammeren, 780 kippen, 46 kalkoenen, 18 eenden, 7 konijnen, 1 gans... en zowat een half ton aan vissen. Dat zijn dus al een hele boel levens gered. Net zo belangrijk is het goede voorbeeld: een gezonde en gelukkige vegetariër is de beste reclame voor het vegetarisme. Wie vegetariër wordt, zal altijd anderen beïnvloeden om mee te evolueren naar een meer medelevende en rationelere wereld.

18. We eten al sinds de oertijd vlees.

Sinds de oertijd zijn ook liegen, stelen, moorden en oorlog voeren heel populair gebleken. Dat maakt die zaken er niet 'goed' op. (Zie ook vraag 2 en 3)

19. Waarom zien vegetariërs er altijd ziek uit?

Ze zien er niet ziek uit. Je kan net zo goed vragen waarom toupets er altijd zo sullig uitzien. Dat is zo omdat je enkel de slechte versies opmerkt. Zo ook blijkt het opmerkelijk eenvoudiger om zich bleke vegetariërs te herinneren. Maar als je iemand kent (die iemand kent...) die er ziekjes uit zag, wil dat niet zeggen dat àlle vegetariërs er altijd zo uitzien. Van mensen als Joachim Phoenix, Alicia Silverstone, Pamela Anderson of olympisch sprinter Carl Lewis kan je toch moeilijk zeggen dat ze er slecht uitzien door hun vegetarisch dieet? En dan heb je de activisten van Bite Back nog niet gezien: daar lopen je reinste goden en godinnen tussen...

20. Als die dieren niet gelukkig waren, zouden ze niet verder groeien/geen eieren leggen enz

Dat klopt gewoon niet. Mensen groeien niet omdat ze gelukkig zijn, en bij dieren werkt het ook niet zo. Hedendaagse vleeskippen groeien bijna tweemaal zo snel als de kippen van 50 jaar geleden - nochtans zijn de levensomstandigheden er stukken ellendiger op geworden: met tienduizenden in stinkende, vensterloze kweekschuren gepropt, allemaal met afgeschroeide bek en de meeste verminkt, verlamd enz. Ze worden niet zo snel groot omdat ze het al bij al goed stellen. Ze groeien omdat ze selectief gekweekt zijn tot rasvarianten die sneller dik worden, omdat ze gevoerd worden met speciale diëten en dan ook nog eens groeibevorderende middelen toegediend krijgen.

Met melkkoeien is het net zo: die zijn gekweekt om veel meer melk te produceren dan ze van nature zouden doen. Je zou zelf kunnen stellen dat de melkindustrie steunt op het ongeluk van haar dieren - de kalveren worden weggenomen zodat de mens die 'moedermelk' kan opdrinken. Legkippen zijn opgekweekt om zo ontzettend veel eieren te leggen dat ze teveel calcium verliezen aan de eierschalen en zelf lijden aan chronische osteoporose en breuken. Alsjeblief zeg, ze leggen geen eitjes omdat ze gelukkig zijn: ze hebben geen keuze.

rik23
Berichten: 560
Lid geworden op: di jan 19, 2010 18:02
Leefwijze: veganist
Locatie: cuijk

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door rik23 »

worden vraagen 1, 10,11,15 en 18 je echt wel eens gesteld?? :shock:
De meeste antwoorden komen mij zo koud-wetenschappelijk over. alsof er daarbuiten helemaal niks is....

Wel goed om zo,n vraag en antwoordentopic te plaatsen :thumbsup:

Dick
Berichten: 1377
Lid geworden op: wo nov 20, 2002 14:05
Leefwijze: veganist
Locatie: Drechtsteden
Contacteer:

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door Dick »

rik23 schreef:worden vraagen 1, 10,11,15 en 18 je echt wel eens gesteld?? :shock:
De meeste antwoorden komen mij zo koud-wetenschappelijk over. alsof er daarbuiten helemaal niks is....

Wel goed om zo,n vraag en antwoordentopic te plaatsen :thumbsup:
Ik heb deze vragen in het verleden met regelmatig mogen aanhoren.

Fynnya
Berichten: 2759
Lid geworden op: zo jul 01, 2007 15:20
Leefwijze: part-time veganist
Locatie: Utrecht

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door Fynnya »

Sinds wanneer zijn stellingen vragen? ;) Volgens mij moet het daar toch echt een andere zinsvolgorde en vraagteken voor hebben...

Gebruikersavatar
@rno
Berichten: 452
Lid geworden op: wo mei 26, 2010 6:54
Leefwijze: veganist

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door @rno »

Deze vragen/opmerkingen zijn mij ook wel bekend. Meestal tref ik ze aan op het Internet.
Zodra je vega wordt, moet je een strijd voeren met je smaak en met je sociale omgeving. De meeste mensen op dit forum hebben die strijd gewonnen.

Natubico
Berichten: 193
Lid geworden op: ma aug 10, 2009 4:11
Leefwijze: veganist
Contacteer:

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door Natubico »

Bij antwoord nr 3 staat:
"Mensen zijn relatief recent in de evolutionaire geschiedenis vlees gaan eten en dan nog enkel dankzij het gebruik van hulpmiddelen zoals speren en vuur. Pas toen de mens aan landbouw ging doen (niet echt 'natuurlijk'), ging vlees regelmatig deel uit maken van het menselijke dieet."

Is het niet zo, dat de mens geëvolueerd is van roofdier (mensaap o.i.d.) tot het min of meer verfijnde wezen, dat hij momenteel is?
Oftewel, heeft hij niet al sinds heel lang op natuurlijke wijze vlees gegeten, terwijl hij er niet aan kan wennen, dat dit inmiddels niet meer mogelijk is, waardoor hij het met gebruik making van allerlei onnatuurlijke hulpmiddelen toch blijft doen?

Gebruikersavatar
@rno
Berichten: 452
Lid geworden op: wo mei 26, 2010 6:54
Leefwijze: veganist

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door @rno »

Misschien vind je je antwoord bij 2?
Zodra je vega wordt, moet je een strijd voeren met je smaak en met je sociale omgeving. De meeste mensen op dit forum hebben die strijd gewonnen.

Wen
Berichten: 2202
Lid geworden op: ma jan 07, 2008 8:58

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door Wen »

De mensapen waar we van afstammen zijn meestal veganist, met uitzondering van insekten die ze wel eten

Anatis
Berichten: 61
Lid geworden op: wo dec 30, 2009 20:16
Leefwijze: vegetarier

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door Anatis »

Wen schreef:De mensapen waar we van afstammen zijn meestal veganist, met uitzondering van insekten die ze wel eten
Chimpansees jagen ook op kleine(re) zoogdieren zoals halfaapjes.

Natubico
Berichten: 193
Lid geworden op: ma aug 10, 2009 4:11
Leefwijze: veganist
Contacteer:

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door Natubico »

Verder onder 3.:
"Vlees eten op dagelijkse basis is héél recent - dat doen we pas sinds de opkomst van de intensieve landbouw na de tweede wereldoorlog. Die heeft de kost van het kweken van dieren weten te drukken en een explosieve groei van vleeseten als gevolg gehad".

Vergeet ook niet de ontwikkeling van de koeltechniek (met alle gevolgen van dien voor het broeikaseffect). Daarzonder zou 't stukken minder zijn; (ook wat vis eten betreft trouwens).

("kost van het kweken" zal wel "kostEN van het kweken" moeten zijn).

Wen
Berichten: 2202
Lid geworden op: ma jan 07, 2008 8:58

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door Wen »

Ik zei de meeste . En zeker niet alle chimpaseegroepen doen dat, sommige wel sporadisch

Gebruikersavatar
Lente
Berichten: 38
Lid geworden op: do jul 29, 2010 14:48
Leefwijze: veganist

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door Lente »

Grappig, had het pas met een klasgenoot over veganisme, en al zijn 'argumenten' om het af te keuren staan erbij :lol:

Zal hem de komende tijd wel privé les geven :roll:

Natubico
Berichten: 193
Lid geworden op: ma aug 10, 2009 4:11
Leefwijze: veganist
Contacteer:

Re: 20 meest gestelde vragen aan veganisten en hun antwoorden

Bericht door Natubico »

Voor de goede orde: er staat nog 'n tikfoutje in deze zin onder 20. : "Je zou zelf kunnen stellen dat de melkindustrie steunt op het ongeluk van haar dieren " (ZelfS, dus); (kan toch hinderlijk zijn, wanneer het er, zoals hier, even echt om gaat).

Plaats reactie